TV System dhe IPTV  Interactive System

TV System dhe IPTV Interactive System


Sistem televiziv bashkehohor per hoteleri, per kanale pa pagese nga sateliti ose per kanale me pagese nga Digitalb dhe Tring, ose sistem i kombinuar me te dy llojet e kanaleve si dhe kanali informativ apo kanali zero i hotelit. Ofrohet dhe sistem interaktiv  IP TV per hoteleri (OCG 360 ) me kombinim kanale tv dhe komunikim interaktiv me cdo klient  dhome nepermjet televizorit te dhomes dhe smartphone te klientit gjithashtu. Ofrohen paisjet si dhe konfigurim montim dhe mirembajtje.

Bravat me Karte

Bravat me Karte


Modele te ndryshme te bravave me karte te teknogjise te sistemit inteligjent SMARTin dhe patentes Austriake FOX, se bashku me instalim dhe konfigurim te software te sistemit te e menaxhimit per hapje mbyllje, check-in dhe check out kontroll. Modelet jane te design te ndryshme per pershtatshmeri me arkitekturen e hotelit. Jepet skeda teknike per permasat e hapjes se carjeve te dyerve per tu aplikuar nga prodhuesi i dyerve, ofrohet instalim, konfigurim, dhe mirembajtje me kontrate.

Sistem Telefonik Digital (VOIP)  dhe Analog

Sistem Telefonik Digital (VOIP) dhe Analog


Sistem telefonik Panasonic posacerisht per hoteleri si Digital (VOIP)  dhe Analog , ne varesi nga kerkesat dhe pershtatshmeria e hotelit. Ofrohen pajisjet, instalimi, konfigurimi dhe mirembajtja.

Fire Alarm System

Fire Alarm System


Sistem parandalues informativ zjarri te markes Olympia Electronics (made in Greece) dhe markes Detektomat (made in Germany ), nga me te miret ne bote, por dhe sisteme te tjera te certikuara sipas standartit europian, te pershtatshme dhe te keshillueshme per banesa, ambient biznesi dhe hoteleri. Sistemet jane adressabile ose convencional, ne varesi te llojit te aktivitetit dhe ambienteve qe kerkohen te ruhen. Gjithashtu ofrohet ruajtja edhe nga gazi apo uji me sensore perkates te integrueshem ne sistemin kryesor, ofrohen paisjet si dhe konfigurim montim dhe mirembajtje.

Wi-Fi System

Wi-Fi System


Sistem internet wi-fi, me akses point ne ambiente te perbashketa ose ne cdo dhome ne menyre specifike, te menaxhueshem e te kontrollueshem ne shpejtesi dhe limit, me user te ndryeshem, me qellim qe te tere klientet te kene navigim normal, ofrohen paisjet si dhe konfigurim, montim dhe mirembajtje.

Intelligent Parking Solution

Intelligent Parking Solution


Sistem parkimi inteligjent, me software qe evidenton dhe printon targen e automjeteve, me menaxhim qendror dhe mundesi hapje automatike trau per targat e stafit apo mjeteve te sherbimit dhe me nxjerrje bilete me ore dhe targe te printuar.

Sisteme Vezhgimi

Sisteme Vezhgimi


Sisteme vezhgimi me kamera te markes Milesight, analoge ose IP, te menaxhueshme e te kontrollueshme edhe nga distanca edhe nga smartphone, ofrohen pajisjet si dhe konfigurim montim dhe mirembajtje.

Sos Tolet System

Sos Tolet System


Sistem Sos Toilet Olympia Electronics (made in Greece) dhe Napco (made in USA), i certifikuar brenda standarteve, plotesisht funksional per nevojat e emergjences qe mund te kene kliente te ndryshem ne kabinat e dusheve te hotelit, ofrohen paisjet si dhe konfigurim montim dhe mirembajtje.